אורי ארבל - מומחה בטיחות ואבטחת איכות
 
▪ ארגון מערך בטיחות בארגונים ובמפעלים 
▪ הדרכות בנושאי בטיחות שונים
▪ ניהול אבטחת איכות בחברות ובארגונים
▪ ייעוץ בטיחות וכיבוי אש לאדריכלים ומנהלי פרוייקטים.
▪ בדיקות ואישורים לצורך רישוי עסקים 
▪ חוות דעת לבתי משפט